Johan Carpelan är uppvuxen i Jakobstad och utbildad diplomekonom. Johan är grundare av Botnia Marin (H-båtar och TARGA motorbåtar)  och företagets VD sedan 1976. Bland hans intressen finns sommarställen, båtliv/segling, design/konst, kultur/teater och kreativa verksamheter i allmänhet. Båtliv/segling, design och skapande har Johan kunnat idka via sitt jobb, medan han engagerat sig i konst, kultur och teater via Harry Schaumans Stiftelse.

Johan första minne av Wasa Teater är efter att familjen flyttade till Vasa 1984, när han tillsammans med goda vänner blev premiärinbjuden och har fortsatt att vara så än i dag. Som en liten kuriositet och ett fint minne nämner Johan en grandios 50-årsfest 1986 i dåvarande ”Ernst”, vilket harmonierar lite med de planer man idag har för teatern.

”En stark svensk regionteater är vid sidan av sin egen verksamhet även en viktig inspirationskälla  för mången annan sorts teaterverksamhet i hela svenska Österbotten. Eftersom teater och kultur ligger mig varmt om hjärtat kändes det helt naturligt att få en möjlighet att hjälpa till med medelinsamlingen inför 100-års jubileet.”