Leif Käldman är företagare (LKI Käldman Oy) som gått den långa vägen. Han är en pedersörebo som förstår regionens betydelse. Leifs första minne av Wasa Teater är från 60-talet när teatern gav en kort föreställning i Bennäs folkskola.

”Fastän jag själv inte anser mig speciellt kulturell, så inser jag teaterns betydelse som en viktig del av ett rikt kulturliv. Det bidrar i sin tur till att befolkningen trivs här, vilket gynnar näringslivet i regionen.”