Före detta politikern och diplomaten Ole Norrback är en glad och aktiv pensionär. Oles första första minne av Wasa Teater är ett teaterbesök med förhinder år 1953. Han skulle ha varit på teatern samma dag som den brann eller någon av de följande  dagarna, och därmed blev hans första besök på en professionell teater märkbart fördröjt.

”Ett dynamiskt kulturliv hjälper oss att utveckla vår människosyn och vår världsbild, det ger oss nya tankar, nya idéer, ny information, samtidigt som det roar, oroar och gör oss klokare. Wasa Teater är en av våra viktigaste kulturbärare i Österbotten och i Svenskfinland. Det är en ära att få ställa upp för teatern så att den ännu bättre kan fylla sin viktiga uppgift.”