Varför ska jag stöda renoveringen av Wasa Teater?

Den totala budgeten för renoveringen är 6,84 miljoner euro, och vi har redan säkrat 96% av den summan. Men eftersom det fortfarande fattas en del pengar har Stiftelsen Wasa Teater beslutat sig för att starta en insamling. Målet är att samla in ytterligare 250 000 euro, och de pengarna kommer i första hand att användas för inventarier och teknik till teaterhuset.

Hur donerar jag pengar?

Lättast är det att donera via den här webbsidan. Du kan själv avgöra hur stor summa du vill donera. Om du vill kan du också betala in ditt stöd till Stiftelsen Wasa Teater direkt på stiftelsens konto (se nedan). Bankgiron kan också hämtas från Wasa Teaters biljettkassan på Sandögatan 7.

Stiftelsen Wasa Teater
Märke: WT100 + ert telefonnummer
IBAN: FI40 1712 3000 0037 65

Får jag något i gengäld för min donation?

Javisst! Beroende på hur mycket du donerar kan du få allt från ditt namn publicerat på vår webbsida till en namngiven stol med plakettavla. Stora donatorer kan också få premiärbiljetter till teaterns nyöppning efter renovering 2019.

Hur kan mitt företag sponsorera Wasa Teater?

Ta kontakt med Stiftelsen Wasa Teaters ordförande Thomas Öhman på 040 0161 986 eller Wasa Teaters administrativa chef Marit Berndtsson, marit.berndtson@wasateater, 050 5949 092. Redan nu har många företag valt att stöda renoveringen, och det är vi glada för! Som motprestation kan sponsorerna få t.ex. synlighet eller teaterbiljetter.

Bland de som stöder renoveringen av Wasa Teater finns idag:

Svenska Kulturfonden
Stiftelsen Wasa Teater
Svenska Folkskolans Vänner
Konstsamfundet
Svensk-Österbottniska samfundet
Harry Schaumans Stiftelse
Aktia
Teaterdamerna
Gesellius stiftelse
Thurings stiftelse
Kvevlax sparbank
Wärtsilä
Andelsbanken

Är donationerna avdragsgilla?

Ja, en donation till Stiftelsen Wasa Teater är avdragsgill i beskattningen med stöd av §57 i inkomstskattelagen. Läs mera här.