Tillstånd för medelinsamling

Tillstånd för penninginsamling givet av Polisinrättningen i Österbotten.
Beslut av Polisinrättningen i Österbotten
Tillståndsnummer RA/2017/913
Tid för insamlingen 26.9.2017-25.9.2019.

Tillstånd för penninginsamling på Åland
Beslut från Ålands landskapsregering
ÅLR 2017/4485
Tid för insamling 1.9.2017-30.8.2018.