Högre kapacitet & nya stolar

De största förändringarna du kommer att märka i den nyrenoverade salongen är den nya läktaren och de nya stolarna vars färgskala blir varmare ju närmare scenen du sitter. Kapaciteten i salongen ökar med 20 procent till 327 platser. Fler platser möjliggör större produktioner och intressantare gästspel. För rullstolsburna besökare finns fortsättningsvis lättillgängliga platser på salongens båda sidor. Större donatorer får namnge en av salongens nya stolar – du kan alltså bli en del av lokalhistorian!

Bättre ljud i salongen

Ljudteknikernas mixplats flyttas ner i salongen vilket möjliggör en förbättrad ljudupplevelse, något som är viktigt framförallt vid konserter och musikpjäser.

210926 €

84% av målet på 250000 €

206 personer har donerat

Största enskilda donationen såhär långt: 50000 €

Fortsätt