Automatiserad magi bakom kulisserna

Mycket av jobbet på teatern görs bakom kulisserna, därför är det inte överraskande att mycket av renoveringen också sker där. En av de största förändringarna är ett nytt motoriserat kulisshissningssystem som ger snabbare och smidigare scenbyten samt förenklar koreograferade kulisser eftersom systemet kan programmeras.

Nytt lager möjligör omväxlade repertoar

Bakom scenen byggs ett nytt lagerutrymme. I dagens läge kan Wasa Teater endast erbjuda pjäser periodvis på stora scenen, eftersom det inte finns utrymme att förvara kulisser. Efter renoveringen kommer Wasa Teater kunna erbjuda publiken repertoarteater, vilket betyder att en pjäs kan spelas över en längre tid och att teatern under en och samma vecka kan spela olika pjäser på sin stora scen. Repertoarteater förbättrar kundservicen, men minskar också teaterverksamhetens ekonomiska sårbarhet.

210926 €

84% av målet på 250000 €

206 personer har donerat

Största enskilda donationen såhär långt: 50000 €

Fortsätt