Personuppgifter och kakor (cookies):
När någon besöker vår webbsida sparas en del information om besöket. Kakor (cookies) används för att vi ska kunna analysera och anpassa innehållet på webbsidan så att den ska betjäna våra besöka ännu bättre i framtiden. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter som namn eller e-post adress. Information om besökaren kan heller inte spåras av Wasa Teater.

Webbanalys:
På denna webbplats används webbanalysverktyget Google Analytics i syfte att göra webbplatsen bättre.

Sociala medier:
På denna webbplats finns en Facebook-pixel installerat som registrerar alla besök. Facebook-pixeln ger oss information om vilka typer av besökare som besöker vår webbsida. Med informationen kan vi bättre anpassa och rikta marknadsföringsåtgärder. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter som namn eller e-post adress. Information om besökaren kan heller inte spåras av Wasa Teater.

Donation:
Om man som besökare gör en donation till insamlingskampanjen bör man uppge sina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter sparas av Wasa Teater och Morgan Digital och ges inte ut.

Övriga tjänster och registerbeskrivningar:
Du hittar närmare information angående Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kulturs registerbeskrivningar, personuppgiftshantering och begäran om uppgifter samt rättelser på adressen: http://www.sofuk.fi/index.php/protokoll/registerbeskrivningar.