DONATION, SPONSORERING OCH AVDRAG

Sponsorering

Gäller företag som har en överenskommelse med Wasa Teater om motprestation till donationen. Kan gälla t.ex. synlighet eller fribiljetter.

Donation

Skattemyndigheten har 9 juli 2018 beslutat att namnge Stiftelsen Wasa Teater som mottagare av avdragsgilla penningdonationer för åren 2018-2019. Samfund som ger donationen kan under åren 2018-2019 av sin beskattningsbara inkomst dra av en penningdonation på minst 850 € och högst 50 000 € som donerats till Stiftelsen Wasa Teater.

Begreppet samfund (fi: yhteisö) innefattar utöver t.ex. stiftelser även aktiebolag, andelslag, registrerade föreningar och placeringsfonder. D.v.s. anvisningen gäller även ovan nämnda bolagsformer, men inte t.ex. öppna bolag eller kommanditbolag. Privatpersoner har avdragsrätt endast för donationer till universitet och högskolor, dvs. ingen avdragsrätt ifall de gör en donation till teaterstiftelsen (finns separat anvisning om donationsavdrag i personbeskattningen, A211/200/2015).

Se också:

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48721/donationsavdrag_i_samfundsbeskattninge/

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48721/donationsavdrag_i_samfundsbeskattninge/#ans%C3%B6kan-om-namngivningsbeslut