Stiftelsen Wasa Teater

Aktiebolaget Wasa Teater bildades 1919. Efter branden 1953 grundades stiftelsen Wasa Teater som också drev teatern fram till 1983 då den nygrundade föreningen Wasa Teater – Österbottens regionteater bildades. Teaterverksamheten övertogs vid kommunaliseringen 1997 av samkommunen Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur. Efter dessa förändringar blev stiftelsens huvudsakliga uppgift att främja scenkonsten i Svenska Österbotten genom att stödja professionell teaterverksamhet i Vasa och övriga Svenska Österbotten. Vi kan både insamla medel och motta donationer för detta ändamål.

Stiftelsens kapital har under åren förvaltats väl. Vi stöder teatern årligen och speciellt nu inför renoveringen. Flera förundersökningar och planering inför beslutet om renoveringen bekostades av oss. Vi donerar en halv miljon euro till renoveringen, förbereder och finansierar skrivningen av en ny historik (utkommer 2019 på Scriptums förlag) och ansvarar för insamlingen vars mål är 250 000 euro. Hela renoveringens budget är 6,8 miljoner euro. Finansiering kommer från kommun och stat (ca 3,65 miljoner), fonder, stiftelser, företag och privatpersoner (2,9 miljoner) och insamlingen (ca. 0,25 miljoner).

I mötet mellan publik och skådespelare uppstår teaterupplevelsen. Det kan ske även under mycket enkla förhållanden. För att fungera rätt i modern tid måste teaterbyggnaden genomgå regelbundna förändringar. Vi är framme vid en sådan. Skisser och ritningar hur teaterhuset förändras efter renoveringen finns på annan plats på denna webbsida. Studera dem och bidra med stort eller smått. Låt också budet gå till dina vänner att göra likadant. Tillsammans ska vi uppnå målet och mötas för nya teaterupplevelser hösten 2019 på Wasa Teater!

Thomas Öhman
Ordförande för stiftelsen Wasa Teater

 

 

Inskannat aktiebrev från 1919 som tillhört affärsmannen Holger Schauman, den drivande kraften bakom tillkomsten av Wasa teater.